DOM (R)EVOLUCIJE

I

Legalitas regnorum fundamentum. – Zakonitost je temelj države.

Prije tačno 20 godina poslanici Skupštine Republike Crne Gore na Žabljaku jednoglasno su usvojili deklaraciju kojom smo postali ekološka država. Tim činom Crna Gora je bez obzira na kasnija ratna dešavanja, predugi tranzicioni period, NATO bombardovanje, ostvarivanje nezavisnosti, evropske integracije, propale privatizacije, ruske investitore,  NATO kampanju, globalnu ekonomsku krizu, sebi dala jedinstvenu nacionalnu prepoznatljivost.

Наставите са читањем „DOM (R)EVOLUCIJE“

STRATEŠKA POTCJENA JAVNOSTI

Većina nas tvrdi da je Crna Gora veoma bogata prirodnim resursima. Iako se na žalost to još uvijek ne može izraziti i ekonomskim parametrima, što bi bilo za očekivati u državi koja je prije 20 godina sebe proglasila ekološkom, podaci da sa preko 3.200 vrsta viših biljaka Crna Gora predstavlja jedno od floristički najraznovrnijih područja, da ,,S/A“ indeks  za vaskularne biljke (odnos broja vrsta i veličine teritorije države) predstavlja najvišu zabilježenu vrijednost od svih evropskih zemalja, te da je slično i sa indeksom gustine gnijezdećih ptica, idu u prilog toj tvrdnji. Ako uz to uzmemo u obzir i činjenicu da je biodiverzitet pojedinih područja Crne Gore još uvijek nedovoljno istražen i da smo u poslednje vrijeme bili svjedoci da su inostrane naučno-istraživačke ekspedicije koje su boravile na području planina Golije, obaviještavale javnost o novim otkrićima, bez pretjerivanja može se reći da tek treba da saznamo šta sve imamo u svojoj kući, odnosno da utvrdimo kolikom bogatstvom realno raspolažemo.

Наставите са читањем „STRATEŠKA POTCJENA JAVNOSTI“

4UM O SMEĆU

,,Sloboda za pojedinca ima istu vrijednost kao nezavisnost za državu“

Milovan Vukov Janković

Sa Made in Montenegro.Com

Nadam se da imam još istomišljenika za tvrdnju da je više manje u svim zemljama Zapadnog Balkana, kako se to danas kaže,  internet dijalog bez premca najveći oblik demokratije. Internet je samom pojavom donio miris budućnosti i nekih boljih vremena. Posebno u siromašnim zajednicama kojima je pružio dokaz da ponegdje ipak postoji ,,raj na Zemlji“. Drugim riječima onima koji nijesu vjerovali približio je benefite života u uređenim sredinama. Naravno i na žalost, postale su nam bliže i razne loše pojave.

Наставите са читањем „4UM O SMEĆU“

NEPOZNATE

,,Ako u jednačini sa jednom nepoznatom umesto nepoznate stavimo realan broj, dobićemo brojevnu jednakost, koja može biti istinita i neistinita“

 Vjerujem da se velika većina nas sjeća da smo još u osnovnoj školi izučavali jednačine. Iako smo možda zaboravili preciznu definiciju ili vrste, ipak se nadam da pamtimo da su matematičari pronašli način kako doći do jedne ili više nepoznatih vrijednosti a neki od nas, siguran sam, to znaju i danas primjeniti u praksi.

Наставите са читањем „NEPOZNATE“

DOKLE I DOSTA

Na dan održavanja okruglog stola ,,Regionalne sanitarne deponije – pravovremeno ili privremeno rješenje“, kojim je počeo program Škola Ekološkog Aktivizma, gdje se uz učešće predstavnika nadležnih institucija i međunarodnih i domaćih organizacija između ostalog razgovaralo i o situaciji u Beranama i dan nakon što je licencirana geodetska firma koju smo angažovali u saradnji sa gradjanima izvršila novo mjerenje uz prisustvo predstavnika mještana, kako bi se zaštitio javni interes a ne privatni, koje je uzgred rečeno pokazalo značajno drugačije rezultate od prijašnjih, Vasove vode su još jednom bile mjesto gnusnog zločina. I još jednom je na ovom malom prostoru, gdje su rođeni i žive ljudi velikog srca, prekršen čitav niz zakona države Crne Gore. Kao da se ne može stati na put nečijoj namjeri da nametne svoju volju i ponizi one koji su pokazali da žele braniti svoja prava i koji se ne boje koristiti svoje zakonom propisane mogućnosti i obesmisli naše napore da kroz argumentovan javni dijalog utičemo na donošenje odluka.  Svjesno  rizikujući da uđem u domen teorija zavjere, vjerujem da ipak nijesam jedini koji primjećuje da izabrani tajming nosi jasnu upozoravajuću poruku svima koji instistiraju na poštovanju usvojenih zakona.  I na pokretanju krivičnih prijava i upravnih postupaka od strane za to osnovanih institucija.

Наставите са читањем „DOKLE I DOSTA“

DOSTA

,,Dosta! Dosta! Dosta! Svega mi je dosta. U micro svetu nema više mesta …“

BOYE

Kada sam šetajući Podgoricom prije više od godinu dana dobio flajer sa fotografijom smeća i ispisanom porukom ,,Ispliva nam obraz“, a zatim uočio i bilbord istog sadržaja, osjetio sam veliko lično zadovoljstvo zbog načina ekološkog i građanskog aktivizma, pokazane kreativnosti i efekta koje slogan ima. Takođe, osjetio sam i profesionalnu satisfaciju zbog ovakvog vida skretanja pažnje javnosti, na čemu sam nešto vremena prije poplava koje su bile inspiracija za akciju ,,Ispliva nam obraz“, insistirao u toku kampanje ,,Neka bude čista i bistra“ čiji je cilj bio spriječavanje daljeg devastiranja i zagađenja rijeke Bistrice, vodotoka ,,bez života“ koji protiče kroz centar Nikšića. Promotivni materijali na kojima je identifikovani problem glavni detalj, sem što alarmiraju javnost,  trebalo bi da utiču inspirativno i na nadležne institucije i medije da pokrenu argumentovani javni dijalog oko razloga postojećeg stanja i mogućnosti za unapređenje. Tako sam jednom stranom ekspertu za kampanje iz oblasti zaštite životne sredine objasnio šta želimo postići ovakvim načinom aktivizma. Na njegovu sugestiju da bi sem slike sa lošim stanjem riječnog korita trebalo prikazati i ono kada je zadovoljavajuće (lijepo), kako bi ih ciljne grupe mogle uporediti, ja sam odgovorio da je to nemoguće, jer niko od svih nas koji smo angžaovani u kampanji to ne pamti. A nemamo ni arhivskih snimaka. Ekspert je ostao bez teksta. Izgleda da je naša svakodnevnica neobjašnjiva za druge.

Наставите са читањем „DOSTA“

CRNOGORSKI TITANIK

Prvo je bio kulturni, pa onda univerzitetski i industrijski centar, ne samo Crne Gore.  Zajednica koja je bila i još uvijek je nepresušni izvor talenata za nauku, umjetnost i sport. Teritorijalno najveća opština u regionu u kojoj se nalazi ogromno bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta, objekata prirode i neprocijenjivo kulturno-istorijsko nasleđe. Sredina čiji stanovnici imaju najčistiji govor i urođenu predispoziciju za diplomatiju. Grad sa tradicijom slobodarskog duha koji je po svojim vrijednostima bio poznat u Evropi, mnogo prije nekih drugih, danas razvijenijih i bogatijih gradova, opština, gradskih opština, varošica, mjesnih zajednica, koje su u evropske integracije ušli sa ciljem da se izbore za vlastiti integritet i od ove međunarodne zajednice dobiju šansu za stvaranje boljih uslova za život.

Наставите са читањем „CRNOGORSKI TITANIK“

PREKARDAŠILO

,,…Polako komšije, ne može samo da se uđe, da se ruši tuđe, lepo sam im rekao…“

Đorđe Balašević

Sa nevjericom čitam odgovore na zvanične dopise poslate u vezi sporne sječe preko 100 stabala, najviše bora, koje su izvršili radnici Elektroprivrede Crne Gore u zaštićenom prirodnom predjelu Trebjesa. Jedni tvrde da je lokalna uprava dala saglasnost preko svog ,,resornog opštinskog organa“, drugi obavještavaju da nijesu nadležni, dok Služba za zaštitu životne sredine koja bi po svojim nadležnostima trebala da bude taj ,,resorni organ“, naročito pošto je riječ o zaštićenom prirodnom predjelu, a koja je i ovaj put pokazala izuzetnu efikasnost i transparentnost, saopštava da nije dala dozvolu za sječu šume u Trebjesi, te da za tako nešto treba da se ispuni zakonom propisana procedura.

Наставите са читањем „PREKARDAŠILO“

POTAPANJE

Čini se da dobra stara provjerena taktika ,,Ubaci buvu” i u slučaju razmatranja plana EVENTUALNE izgradnje 4 brane na Morači, daje rezultate. Tako, umjesto da se bavimo svakodnevnim preživljavanjem, gdje su sa apekta zaštite životne sredine  još uvijek neriješeni problemi otpadnih gradskih i industrijskih voda, aerozagađenja od strane industrijskih zagađivača i starih automobila, devastiranja prostora, divljih deponija, uništavanja biodiverziteta, rasipanja energije, implementacije zakona iz ove oblasti, mi ovih dana slušamo različite razloge za i protiv realizacije plana eventualne izgradnje 4 brane na Morači, koji datira iz 1970-tih godina. Iz prošlog vijeka.

Наставите са читањем „POTAPANJE“